Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe het dan alsnog & voorkom boetes!

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh  elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken moeten vóór 1 juli 2019 aan de overheid doorgeven welke maatregelen zij hebben getroffen voor energiebesparing. Vanaf 2 juli kunnen gemeenten en omgevingsdiensten rapportages opvragen om na te gaan of u voldoet aan de informatieplicht. Daarnaast wordt er gecontroleerd of u voldoende maatregelen neemt.

Mocht u nog niet gerapporteerd hebben, doe het dan alsnog! Zo voorkomt u boetes door het bevoegd gezag.

Wilt u weten hoe u zich dient te registreren? Kijk dan op wattjemoetweten.nl