Gemeenten

Waarom deelnemen?

Energiebesparing is niet alleen verplicht, maar biedt ook kansen en voordelen voor ondernemer en vastgoedeigenaar. Deze zijn echter onbekend. Een ondernemer heeft echter te weinig kennis en tijd om de aanwezige kansen te inventariseren en om stappen te zetten in het nemen van maatregelen. Gemeenten hebben baat bij een gezond bedrijfsleven. Daarnaast hebben doelen te behalen op het gebied van energiebesparing. Overijssel Bespaart helpt deze ‘werelden’ te verenigen door onze aanpak die we specifiek voor mkb-ondernemers hebben ontwikkeld.

Wat houdt het project in

Gemeenten en ondernemersverenigingen werken samen aan het ontzorgen van ondernemers. Daarbij maken ze gebruik van steun van de provincie. Daardoor kan de scan een stuk goedkoper worden aangeboden.

Het gevolg is dat bedrijven een globaal inzicht krijgen in het energieverbruik en de mogelijkheden voor energiebesparing. Het project probeert ook installateurs op te lijnen zodat deze snel en adequaat opvolging kunnen geven aan de wens van ondernemers om, als gevolg van de scan, maatregelen te treffen. U als ondernemer kan ook zelf na de scan een installateur in de hand nemen.

Wie zijn de partners?

  • Lokale ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties (leden informeren, bijeenkomsten helpen organiseren, ambassadeurschap, opzetten ‘ontzorging’)
  • VNO-NCW MKB Midden (coördineert en stimuleert)
    Uw afdeling economie (bedrijven informeren, zet bedrijven die het goede voorbeeld geven in de etalage)
  • Uw afdeling milieu of duurzaamheid (meedenken, meedoen in communicatie en afhankelijk van eigen ambitie gemeente ook financiering van maatregelen)
  • De omgevingsdienst in uw gemeente (toezicht en handhaving)
  • Provincie Overijssel (aanjager en medefinancier)

Contact

Martin Kloet (VNO-NCW MKB)

+31 (0)70 – 3490 312

kloet@vnoncw-mkb.nl