E-Loket voor informatieplicht geopend!

Het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is geopend. Daar kunt u de rapportages voor de informatieplicht indienen. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000  m gas verbruiken hun energiebesparende maatregelen rapporteren. Met deze informatieplicht wil de overheid energie besparen bij bedrijven en instellingen stimuleren.

Check op jouw bedrijf moet voldoen aan de informatieplicht

De informatieplicht is alleen van toepassing op bedrijven die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000  m gas verbruiken. Op de website van wattjemoetweten.nl kan je zien welke uitzonderingen er zijn.

Bekijk welke maatregelen van toepassing zijn

Bij het rapporteren in eLoket worden de Erkende Maatregelenlijsten (EML) als uitgangspunt genomen. Er is voor 19 bedrijfstakken een zogenaamde EML opgesteld.

Kies de bedrijfstak die het meest op u van toepassing is. Dan ziet u op hoofdlijnen welke thema’s voor uw bedrijfstak gelden. Als u niet onder een van de 19 bedrijfstakken valt en er dus geen passende EML is, kies dan de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’

Vraag tijdig een eHerkenning aan

Rapporteren doet u in eLoket van RVO. Om te kunnen inloggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten (tussen de 5 en 22 euro per jaar) aan verbonden.

Log in op eLoket en registreer vóór 1 juli 2019

Wanneer u een eHerkenningsmiddel heeft kunt u inloggen in eLoket. Log hier in op de module ‘informatieplicht energiebesparing’. Als eerste moet u het gedeelte ‘Moet ik mij registreren?’ invullen. Houdt uw energieafrekening bij de hand! Selecteer uw bedrijfstak en vul vervolgens alle gegevens in! Let op: per inrichting kan er maar één persoon rapporteren in eLoket.

Met uw profiel logt u in op de module informatieplicht energiebesparing. Vul eerst het gedeelte ‘Moet ik mij registreren?’ in. Daarvoor heeft u de gegevens van uw energieleverancier (maandfacturen of eindafrekening) van 2017 of 2018 nodig. Selecteer vervolgens uw bedrijfstak. U krijgt dan alle erkende maatregelen van uw bedrijfstak te zien.

Gebruik de MKB Energy CheckUp als hulpmiddel

Een MKB Energy CheckUp kan u ondersteunen om het rapportage op eLoket in te vullen. Bovendien geeft de MKB Energy CheckUp u inzicht in de besparingsmogelijkheden voor uw bedrijf. Overijssel bespaart heeft nu een beperkt aantal scans beschikbaar, doet u ook mee?